Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2015

yourdesire

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa vianamehercarmen namehercarmen
yourdesire
4729 1b94 390
Reposted frompesy pesy viaparislife parislife
Sponsored post
feedback2020-admin
yourdesire
5822 b585 390
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viaparislife parislife
yourdesire
4597 9cf1 390
Reposted fromlovelydaisy lovelydaisy viaochildren ochildren
yourdesire
9976 78b8 390
Reposted fromjustMeee justMeee viaCryMeARiver CryMeARiver
yourdesire
6498 7957 390
Reposted fromjustMeee justMeee viaCryMeARiver CryMeARiver
yourdesire
5979 21f3 390
Reposted fromjustMeee justMeee viaCryMeARiver CryMeARiver
yourdesire
1797 569f 390
Reposted fromblueinsane blueinsane viatimetobegin timetobegin
8472 2f49 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialentilka lentilka
yourdesire
- Co robisz? - Tańczę w myślach.
— me
Reposted fromnimfomanka nimfomanka vialentilka lentilka
yourdesire
I czując Cię obok, opowiem o wszystkim. Jak często się boję i czuję się nikim.
— myslovitz
Reposted fromkostuchna kostuchna vialentilka lentilka
yourdesire
7656 1f44 390
Reposted fromjustMeee justMeee viaFuel Fuel
yourdesire
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaFuel Fuel
yourdesire
3512 2721 390
Reposted fromgemma gemma viaFuel Fuel
yourdesire
Reposted fromlugola lugola vialentilka lentilka
yourdesire
yourdesire
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...